ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: MURAT AKAYDIN

Tarihi: 06 AĞUSTOS 1962

 

Öğrenim Durumu:

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi 1987-1992

 

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1980-1986

Doktora Tezi;

Akut Mezenterik İskeminin Preoperatif Tanısı ve Peroperatif Olarak Barsak Viabilitesinin Değerlendirilmesi (Deneysel Çalışma). İstanbul-1992

Doç.Dr.İsmail Aydemir,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar.Gör. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1987-1992
Uzman Doktor Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği 1992-1993
Uzman Doktor Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği 1993-2010
Uzman Doktor Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği 2010-2011
Uzman Doktor Universal Aksaray Hastanesi,Genel Cerrahi Bölümü,Endoskopi-ERCP 2011-2015
Uzman Doktor Ethica İncirli Hastanesi 2015—-

Yabancı Dil.: İngilizce, Doçentlik Sınavı ,75 puan

 

İdari Görevler : Üniversal Aksaray Hastanesi Hastane Direktörlüğü, Mart-Nisan,2014

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

İstanbul Tabip Odası

Türk Cerrahi Derneği

İstanbul Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği

Meme Bilimi (Senoloji) Derneği

ESGE (European Society Gastrointestinal Endoscopy

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

F1. Akaydın M.: Videosunumlarıyla ERCP VCD’si Mayıs 2007

F2. Akaydın M.: Videosunumlarıyla SEMS VCD’si (Metal Stent Yerleştirme;Safra Yolları,Özofagus), Aralık 2007

F3. Akaydın M.,Tekant Y. : TCD (Türk Cerrahi Derneği) Eğitim Seti 21, ERCP Endikasyonlar ve Teknik Özellikler

F4.: Akaydın M.: TCD Eğitim Seti 29,Gastrointestinal Sistemde Stent Uygulamaları

F5.: Akaydın M.: TCD Eğitim Seti 30 , Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulamaları