ERCP teriminin açılımı endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi’dir. Bükülebilen endoskopi aleti ile ağız- yemek borusu ve mide geçilerek on iki parmak barsağının 2. kısmına (duodenum 2.kıtaya) gelinir, burada ana safra kanalı (koledok) ve pankreatik kanalın birleşerek açıldığı kanal ağzından (papilla vateri) girilerek bu kanallar radyo opak madde ile görüntülenir. Bu bölge hastalıklarının tanısı konur ve gerekirse endoskopik tedavileri gerçekleştirilir.

Hasta ve hekimler arasında ERCP terimi günümüzde bu bölgeye yapılan tüm tanısal ve girişimsel işlemleri aklımıza getirmektedir.

Bu işlem daha önceki yıllarda açık cerrahi ile tedavi edilen koledok taşı, Oddi sfinkteri (Papilla vateri) disfonksiyonu ,safra yolu yaralanmaları ve bilier pankreatit gibi selim karakterdeki hastalıkların ayaktan tedavisine olanak tanımaktadır.

Bu bölge tümörlerine (özellikle kanserlerine) bağlı safra yolu tıkanıklıklarının endoskopik geçici tedavileri de yapılabilmektedir. Operasyon şansı olmayan veya operasyonu kaldıramayacak olgularda stent denilen borularla safra akımı sağlanabilmektedir. Bu drenaj tıkanıklığa bağlı sarılık nedeniyle karaciğer ve böbrek gibi organ fonksiyonlarının erkenden bozulmasını önlemektedir.