Kategori Arşivleri: Uncategorized

GASTROSKOPİ Hangi Durumlarda Tekrarlanmalıdır?

Gastroskopi işlemini bazı durumlarda tekrarlamak gerekebilir. İşlemin ne kadar sıklıkla yapılacağına hastalığın ilk tanısı konulduktan sonra ve histopatolojik inceleme sonuçlarına göre karar verilmelidir. Ancak aşağıdaki durumlarda gastroskopik işlemin tekrarı gerekebilir; İlaçla tedavi edilen mide ve on iki parmak bağırsağı ülserinin kontrolünde Mide poliplerinin takibinde Ailede mide kanseri öyküsünün olması durumunda Kanser gelişme riski olan atrofik […]

GASTROSKOPİ Yaptıran Hastalarda Ne Gibi İstenmeyen Yan Etki Oluşabilir?

Endoskopi yapılan hastalara işlem öncesi ve işlem esnasında bazı ilaçlar verilmektedir. Bu ilaçlara allerjik reaksiyon gelişebilir. Bu nedenle allerji riski olan hastaların bu durumu belirtmeleri gerekmektedir. Gastroskopi sonrası bazen kısa süreli yutma güçlüğü ve karında şişkinlik meydana gelebilirse de bu komplikasyonlar çok seyrek ve geçicidir. Kanama (ağızdan veya makattan kan gelmesi) gastroskopi sonrasında yine çok […]

GASTROSKOPİ İle Tek Başına Kesin Tanı Konulabilir mi?

Gastroskopi işlemi ile sindirim sitemi organlarının mukozal yüzeylerinin (sindirim sisteminin en iç yüzeyi) gözle görülebilen hastalıkları tanınabilir. Alınan parça ve poliplerin histopatolojik incelemesi ise tanıda kullanılan en önemli aşamalardan birisidir. Bu hastalıkların sindirim sistemi katlarını ne kadar tuttuğu ve sindirim sistemi dışına nasıl yayıldığını araştırmak için daha ileri tetkikler yapılabilir.

KOLONOSKOPİNİN Diğer Görüntüleme  Yöntemlerine Göre Üstünlükleri Nelerdir?

  Kalın bağırsak hastalıklarının hemen hemen tamamı mukoza denilen bağırsağın iç yüzeyini örten tabakadan kaynaklanmaktadır. Kolonoskopi aletinin diğer görüntüleme yöntemlerine en önemli üstünlüğü bu tabakanın ayrıntılı olarak ve büyütülerek görüntülenmesini sağlar. Ayrıca bu aletlerle hastalıkların tanısının konulmasının yanı sıra birçok hastalığın endoskopik tedavisi de mümkün olmaktadır.